ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

35.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 35.77

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:08)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 016,11816,88836.2336.232020-10-26 10:08:58
เขตฯ 023,5869,98035.9335.932020-10-26 10:09:01
เขตฯ 032,2265,97137.2837.282020-10-26 10:09:00
เขตฯ 042,0507,81626.2326.232020-10-26 10:08:49
เขตฯ 052,48010,00224.8024.802020-10-26 10:09:03
เขตฯ 062,88811,48325.1525.152020-10-26 10:08:50
เขตฯ 076,92612,79454.1354.132020-10-26 10:08:54
เขตฯ 085,25313,42339.1339.132020-10-26 10:09:08
เขตฯ 096,06915,01240.4340.432020-10-26 10:08:51
เขตฯ 102,8488,73932.5932.592020-10-26 10:08:55
เขตฯ 112,53410,08525.1325.132020-10-26 10:09:05
เขตฯ 123,3107,21645.8745.872020-10-26 10:09:07
เขตฯ 13---
 46,288129,40935.77   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) และ ได้รับการรักษาด้วย Opioid ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการจ่ายยา Opioid ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หรือข้อมูลจากศูนย์ PC เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ ซ้ำ รายการยา Opioid ที่องค์การอนามัยโลกติดตามข้อมูลของประเทศสมาชิก และรหัสยา 24 หลัก (หลักที่ 1 - 11 แสดงชื่อสามัญ) CODEINE PHOSPHATE (10223023200), METHADONE (10223200000), MORPHINE (10223300000), MORPHINE SULFATE (10223328000 tablet, injection), FENTANYL (18001600100), METHADONE SYRUP (30223200000), MORPHINE SYRUP (30223300000), MORPHINE SULFATE SYRUP (30223328000) และยา Oxycodone/ OXYCONTIN เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังไม่มีรหัสยา 24 หลัก (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 ที่กำหนดตาม service plan ที่เกี่ยวข้อง คือ (ICD-10 รหัส C00-C96, F03, I50, I60-I69, J44, R54, N185 และผู้ป่วยอายุ 0 – 14 ปี ที่วินิจฉัย Z515 ร่วมด้วย) เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ ซ้ำ (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log