ตัวชี้วัดที่ 067.2: ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Map

ร้อยละ

92.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.11

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018787.5087.502020-10-06 15:02:30
เขตฯ 0255100.00100.002020-10-06 15:02:32
เขตฯ 035480.0080.002020-10-06 15:02:32
เขตฯ 0488100.00100.002020-10-06 15:04:03
เขตฯ 058787.5087.502020-10-06 15:02:33
เขตฯ 0688100.00100.002020-10-06 15:45:07
เขตฯ 0744100.00100.002020-10-06 15:02:28
เขตฯ 087571.4371.432020-10-06 15:02:35
เขตฯ 0944100.00100.002020-10-06 15:02:26
เขตฯ 1055100.00100.002020-10-06 15:02:29
เขตฯ 1177100.00100.002020-10-06 15:02:34
เขตฯ 127685.7185.712020-10-06 15:02:35
เขตฯ 13---
 7670  92.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน สสจ.ที่ดำเนินการครบองค์ประกอบ (แห่ง)

B = จำนวน สสจ.(ทั้งหมด) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>