ตัวชี้วัดที่ 067.2: ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Map

ร้อยละ

59.21

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 59.21

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018450.0050.002020-04-10 16:23:24
เขตฯ 025360.0060.002020-04-10 16:24:00
เขตฯ 035360.0060.002020-04-10 16:23:54
เขตฯ 048675.0075.002020-04-10 16:21:20
เขตฯ 058450.0050.002020-04-10 16:24:34
เขตฯ 068337.5037.502020-04-10 16:21:24
เขตฯ 074250.0050.002020-04-10 16:22:34
เขตฯ 087571.4371.432020-04-10 16:25:48
เขตฯ 094250.0050.002020-04-10 16:21:51
เขตฯ 1055100.00100.002020-04-10 16:22:45
เขตฯ 117571.4371.432020-04-10 16:25:08
เขตฯ 127342.8642.862020-04-10 16:25:43
เขตฯ 13---
 7645  59.21      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน สสจ.ที่ดำเนินการครบองค์ประกอบ (แห่ง)

B = จำนวน สสจ.(ทั้งหมด) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>