ตัวชี้วัดที่ 067.1: กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

Map

จำนวน

6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 6

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 5.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กองกฎหมาย66.006.002020-10-06 15:41:44
 6 6.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบทั้งหมด (ฉบับ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>