ตัวชี้วัดที่ 062: ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

Map

ร้อยละ

2.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 1.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 2.8

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 1.50)FilesLast update
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขากทม.32.802.802020-11-12 09:53:09
 32.80   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ความต่างอัตราการใช้สิทธิแต่ละสิทธิเทียบกับอัตราการใช้สิทธิภาพรวมประเทศ : CRdif.-CS, CRdif-SS, CRdif-UC ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 1.5%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-11-12 09:53:09
Update: กรุงเทพมหานคร

by Sorada

log