ตัวชี้วัดที่ 060.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )

Map

ร้อยละ

31.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 31.83

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01228326.5126.512020-04-08 21:39:40
เขตฯ 02133438.2438.242020-04-08 21:50:36
เขตฯ 03224450.0050.002020-04-09 15:23:05
เขตฯ 04145326.4226.422020-04-09 15:23:34
เขตฯ 05254654.3554.352020-04-09 15:24:06
เขตฯ 06185333.9633.962020-04-08 21:31:19
เขตฯ 07145724.5624.562020-04-08 21:36:05
เขตฯ 08227130.9930.992020-04-09 15:24:51
เขตฯ 09166624.2424.242020-04-08 21:33:21
เขตฯ 10185632.1432.142020-04-08 21:37:30
เขตฯ 11146122.9522.952020-04-09 15:15:16
เขตฯ 12216432.8132.812020-04-09 15:25:05
เขตฯ 13---
 219688    31.83      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>