ตัวชี้วัดที่ 060.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )

Map

ร้อยละ

46.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 46.08

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01378344.5826.5136.1444.582020-10-05 13:08:22
เขตฯ 02153444.1238.2441.1844.122020-10-05 13:24:08
เขตฯ 03324472.7350.0065.9172.732020-10-05 13:31:24
เขตฯ 04165330.1924.5330.192020-10-05 13:40:29
เขตฯ 05334671.7454.3567.3971.742020-10-05 14:44:41
เขตฯ 06245345.2830.1932.0845.282020-10-05 14:23:04
เขตฯ 07255743.8624.5633.3343.862020-10-05 14:29:03
เขตฯ 08307142.2530.9938.0342.252020-10-05 14:32:33
เขตฯ 09186627.2724.2427.272020-10-05 14:28:40
เขตฯ 10445678.5732.1471.4378.572020-10-05 14:37:21
เขตฯ 11166126.2322.9526.232020-10-05 14:41:28
เขตฯ 12276442.1931.2539.0642.192020-10-05 14:32:29
เขตฯ 13---
 31768846.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-05 14:44:41
Update: เพชรบุรี

by พิชญา

2020-10-05 14:41:28
Update: นครศรีธรรมราช

by พิชญา

2020-10-05 14:37:21
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2020-10-05 14:32:33
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2020-10-05 14:32:29
Update: นราธิวาส

by พิชญา

log