ตัวชี้วัดที่ 060.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )

Map

ร้อยละ

46.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 46.08

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01378326.5136.1444.5844.582020-10-05 13:08:22
เขตฯ 02153438.2441.1844.1244.122020-10-05 13:24:08
เขตฯ 03324450.0065.9172.7372.732020-10-05 13:31:24
เขตฯ 04165324.5330.1930.192020-10-05 13:40:29
เขตฯ 05334654.3567.3971.7471.742020-10-05 14:44:41
เขตฯ 06245330.1932.0845.2845.282020-10-05 14:23:04
เขตฯ 07255724.5633.3343.8643.862020-10-05 14:29:03
เขตฯ 08307130.9938.0342.2542.252020-10-05 14:32:33
เขตฯ 09186624.2427.2727.272020-10-05 14:28:40
เขตฯ 10445632.1471.4378.5778.572020-10-05 14:37:21
เขตฯ 11166122.9526.2326.232020-10-05 14:41:28
เขตฯ 12276431.2539.0642.1942.192020-10-05 14:32:29
เขตฯ 13---
 317688    46.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>