ตัวชี้วัดที่ 060.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

Map

จำนวน

39.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 39.81

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0119631.5831.582020-04-09 15:30:45
เขตฯ 0213430.7730.772020-04-09 15:31:01
เขตฯ 0310770.0070.002020-04-09 15:32:02
เขตฯ 04181161.1161.112020-04-09 15:32:14
เขตฯ 0521838.1038.102020-04-09 15:32:42
เขตฯ 0620840.0040.002020-04-09 15:33:03
เขตฯ 0720735.0035.002020-04-09 15:33:25
เขตฯ 0817635.2935.292020-04-09 15:33:38
เขตฯ 0923730.4330.432020-04-09 15:33:51
เขตฯ 1015853.3353.332020-04-08 15:18:52
เขตฯ 1121523.8123.812020-04-09 15:34:04
เขตฯ 1214750.0050.002020-04-09 15:34:16
เขตฯ 13---
 21184    39.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital ( รพ. ระดับ A, S, M1, M2) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ทั้งหมด (เป้าหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2) ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>