ตัวชี้วัดที่ 060.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

Map

จำนวน

63.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 63.98

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01191331.5847.3768.4268.422020-10-05 11:23:40
เขตฯ 0213730.7753.8553.852020-10-05 11:25:36
เขตฯ 0310970.0090.0090.002020-10-05 11:24:47
เขตฯ 04181155.5661.1161.112020-10-05 11:15:13
เขตฯ 05211638.1066.6776.1976.192020-10-05 10:09:04
เขตฯ 06201340.0050.0065.0065.002020-10-05 10:17:19
เขตฯ 07201635.0070.0080.0080.002020-10-05 10:25:29
เขตฯ 0817935.2952.9452.942020-10-05 11:21:16
เขตฯ 0923730.4330.432020-10-05 11:15:19
เขตฯ 10151453.3393.3393.332020-10-05 10:43:03
เขตฯ 1121923.8133.3342.8642.862020-10-05 11:36:36
เขตฯ 12141150.0078.5778.572020-10-05 10:50:25
เขตฯ 13---
 211135    63.98      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital ( รพ. ระดับ A, S, M1, M2) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ทั้งหมด (เป้าหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2) ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>