ตัวชี้วัดที่ 060.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

Map

จำนวน

63.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 63.98

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01191368.4231.5847.3768.422020-10-05 11:23:40
เขตฯ 0213753.8530.7753.852020-10-05 11:25:36
เขตฯ 0310990.0070.0090.002020-10-05 11:24:47
เขตฯ 04181161.1155.5661.112020-10-05 11:15:13
เขตฯ 05211676.1938.1066.6776.192020-10-05 10:09:04
เขตฯ 06201365.0040.0050.0065.002020-10-05 10:17:19
เขตฯ 07201680.0035.0070.0080.002020-10-05 10:25:29
เขตฯ 0817952.9435.2952.942020-10-05 11:21:16
เขตฯ 0923730.4330.432020-10-05 11:15:19
เขตฯ 10151493.3353.3393.332020-10-05 10:43:03
เขตฯ 1121942.8623.8133.3342.862020-10-05 11:36:36
เขตฯ 12141178.5750.0078.572020-10-05 10:50:25
เขตฯ 13---
 21113563.98      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital ( รพ. ระดับ A, S, M1, M2) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ทั้งหมด (เป้าหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2) ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-05 11:36:36
Update: ภูเก็ต

by พิชญา

2020-10-05 11:26:11
Update: นครศรีธรรมราช

by พิชญา

2020-10-05 11:25:36
Update: เพชรบูรณ์

by พิชญา

2020-10-05 11:25:27
Update: พิษณุโลก

by พิชญา

2020-10-05 11:25:16
Update: สุโขทัย

by พิชญา

log