ตัวชี้วัดที่ 057: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

Map

ร้อยละ

70.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 75.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.1

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 011,1257553701,12567.1167.112020-10-30 15:46:45
เขตฯ 0263245218063271.5271.522020-10-30 15:47:36
เขตฯ 0359143515659173.6073.602020-10-30 15:47:53
เขตฯ 0479650229479663.0763.072020-10-30 15:48:11
เขตฯ 0591865925991871.7971.792020-10-30 15:48:30
เขตฯ 0678449628878463.2763.272021-09-09 16:00:36
เขตฯ 0781859322581872.4972.492020-10-30 15:49:07
เขตฯ 088747898587490.2790.272020-10-30 15:49:24
เขตฯ 0996068227896071.0471.042020-10-30 15:49:40
เขตฯ 1084855928984865.9265.922020-10-30 15:49:58
เขตฯ 1171847124771865.6065.602020-10-30 15:50:16
เขตฯ 1279952127879965.2165.212020-10-30 15:50:34
เขตฯ 13-----
 9,8636,9142,9499,86370.10    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 5 ดาว (สะสมปีงบประมาณ (2561 – 2563) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 4 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2561 – 2563) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 3 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2561 – 2563) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9,782 แห่ง) (ที่มาของข้อมูลจากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:36
Update: ชลบุรี

by จารุณี

2020-10-30 15:50:34
Update: สงขลา

by จารุณี

2020-10-30 15:50:16
Update: สุราษฎร์ธานี

by จารุณี

2020-10-30 15:49:58
Update: อุบลราชธานี

by จารุณี

2020-10-30 15:49:40
Update: นครราชสีมา

by จารุณี

log