ตัวชี้วัดที่ 056.2: ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

75.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 75.51

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0165100.0083.3383.332020-04-30 15:26:56
เขตฯ 02002020-04-30 15:26:58
เขตฯ 0310100.000.002020-04-30 15:27:02
เขตฯ 0475100.0071.4371.432020-04-30 15:27:05
เขตฯ 0511100.00100.00100.002020-04-30 15:27:08
เขตฯ 0655100.00100.00100.002020-04-30 15:27:12
เขตฯ 073166.6733.3333.332020-04-30 15:27:15
เขตฯ 0841100.0025.0025.002020-04-30 15:27:17
เขตฯ 0911100.00100.00100.002020-04-30 15:27:21
เขตฯ 1022100.00100.00100.002020-04-30 15:27:24
เขตฯ 1122100.00100.00100.002020-04-30 15:27:27
เขตฯ 1244100.00100.00100.002020-04-30 15:27:36
เขตฯ 13131092.3176.9276.922020-04-30 15:27:42
 4937    75.51      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จำนวน 49 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>