ตัวชี้วัดที่ 056.1: ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 96.00 >= 97.00 >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 97.00)Q4 (>= 98.00)FilesLast update
เขตฯ 011111100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 0277100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.0080.002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 041212100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 051515100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 061414100.0092.8692.8692.86100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0766100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0899100.00100.00100.00100.0088.892020-10-19 15:04:41
เขตฯ 0988100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1088100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 111111100.00100.00100.00100.0081.822020-10-19 15:04:41
เขตฯ 121010100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 13---
 116116100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 116 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:41
Update: บึงกาฬ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:41
Update: นราธิวาส

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:41
Update: ยะลา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:41
Update: ปัตตานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:41
Update: พัทลุง

by ทรงพล

log