ตัวชี้วัดที่ 056.1: ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

93.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.1

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01119100.0081.8281.822020-04-10 13:43:46
เขตฯ 0277100.00100.00100.002020-04-10 13:44:05
เขตฯ 0355100.00100.00100.002020-04-10 14:42:01
เขตฯ 041211100.0091.6791.672020-04-10 14:00:17
เขตฯ 051514100.0093.3393.332020-04-10 14:21:16
เขตฯ 06141292.8685.7185.712020-04-10 14:23:40
เขตฯ 0766100.00100.00100.002020-04-10 14:24:51
เขตฯ 0899100.00100.00100.002020-04-10 14:34:20
เขตฯ 0988100.00100.00100.002020-04-10 14:35:56
เขตฯ 1087100.0087.5087.502020-04-10 14:37:49
เขตฯ 111111100.00100.00100.002020-04-10 14:39:51
เขตฯ 12109100.0090.0090.002020-04-10 14:41:06
เขตฯ 13---
 116108    93.10      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 116 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>