ตัวชี้วัดที่ 056.1: ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

99.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.14

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011111100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0277100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0355100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 041212100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 051515100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06141392.8692.862020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0766100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0899100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0988100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1088100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111111100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121010100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 116115    99.14      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 116 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>