ตัวชี้วัดที่ 055.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.0075.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0255100.00100.0080.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0488100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0588100.00100.0087.50100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0688100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0744100.00100.00100.0075.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 0944100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 1055100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 1177100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 1277100.00100.0071.43100.00100.002020-10-19 15:04:22
เขตฯ 13---
 7676100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 90)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:22
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:22
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log