ตัวชี้วัดที่ 055.2: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

Map

ร้อยละ

11.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 90.00 >= 90.00 >= 90.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 11.84

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 90.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0181100.0075.0012.5012.502020-06-04 00:02:10
เขตฯ 0251100.0080.0020.0020.002020-06-04 00:02:13
เขตฯ 0351100.00100.0020.0020.002020-05-30 00:02:11
เขตฯ 0481100.00100.0012.5012.502020-06-02 00:02:02
เขตฯ 0582100.0087.5025.0025.002020-06-02 00:02:15
เขตฯ 0681100.00100.0012.5012.502020-05-30 00:02:03
เขตฯ 0740100.00100.000.002020-05-22 00:02:09
เขตฯ 0871100.00100.0014.2914.292020-05-30 00:02:08
เขตฯ 0940100.00100.000.002020-05-22 00:02:07
เขตฯ 1050100.00100.000.002020-05-22 00:02:09
เขตฯ 1170100.00100.000.002020-05-22 00:02:16
เขตฯ 1271100.0071.4314.2914.292020-06-04 00:02:18
เขตฯ 13---
 769    11.84      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 90)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>