ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

5.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 6.00 - < 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.22

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 6.00)Q4 (< 4.00)FilesLast update
เขตฯ 012,62548,0805.466.305.462020-10-08 14:56:26
เขตฯ 0275427,7942.715.764.902020-10-08 14:58:46
เขตฯ 031,29022,7985.666.315.662020-10-08 14:59:31
เขตฯ 042,07635,7255.816.525.812020-10-08 15:01:34
เขตฯ 052,47141,6115.946.725.942020-10-08 15:03:00
เขตฯ 062,17540,9335.316.275.312021-09-09 16:00:38
เขตฯ 071,33334,8753.824.453.822020-10-08 15:04:54
เขตฯ 081,71536,6704.685.474.682020-10-08 15:06:02
เขตฯ 092,38344,3755.376.595.372020-10-08 15:06:49
เขตฯ 101,53033,4734.575.134.572020-10-08 15:08:07
เขตฯ 112,20536,7316.006.976.002020-10-08 15:10:19
เขตฯ 122,60544,8345.816.605.812020-10-08 15:11:46
เขตฯ 133772,94612.8013.7612.802020-10-08 15:12:38
 23,539450,8455.22    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:38
Update: ชลบุรี

by จิตวิมล

2020-10-08 15:12:38
Update: กรุงเทพมหานคร

by จิตวิมล

2020-10-08 15:11:46
Update: สงขลา

by จิตวิมล

2020-10-08 15:10:19
Update: สุราษฎร์ธานี

by จิตวิมล

2020-10-08 15:08:07
Update: อุบลราชธานี

by จิตวิมล

log