ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

5.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 6.00 - < 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.22

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 6.00)Q4 (< 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,62548,0806.305.465.462020-10-08 14:56:26
เขตฯ 0275427,7945.764.902.712020-10-08 14:58:46
เขตฯ 031,29022,7986.315.665.662020-10-08 14:59:31
เขตฯ 042,07635,7256.525.815.812020-10-08 15:01:34
เขตฯ 052,47141,6116.725.945.942020-10-08 15:03:00
เขตฯ 062,17540,9336.275.315.312020-10-08 15:04:09
เขตฯ 071,33334,8754.453.823.822020-10-08 15:04:54
เขตฯ 081,71536,6705.474.684.682020-10-08 15:06:02
เขตฯ 092,38344,3756.595.375.372020-10-08 15:06:49
เขตฯ 101,53033,4735.134.574.572020-10-08 15:08:07
เขตฯ 112,20536,7316.976.006.002020-10-08 15:10:19
เขตฯ 122,60544,8346.605.815.812020-10-08 15:11:46
เขตฯ 133772,94613.7612.8012.802020-10-08 15:12:38
 23,539450,845  5.22      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>