ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Map

ร้อยละ

6.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 6.00 - < 4.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 6.19

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 6.00)Q4 (< 4.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,43022,7076.306.302020-04-07 08:17:42
เขตฯ 0275413,0955.765.762020-04-07 08:18:26
เขตฯ 0368810,8996.316.312020-04-07 08:18:49
เขตฯ 041,10616,9596.526.522020-04-07 08:19:18
เขตฯ 051,32619,7186.726.722020-04-07 08:19:57
เขตฯ 061,19018,9886.276.272020-04-07 08:20:18
เขตฯ 0772416,2674.454.452020-04-07 08:20:40
เขตฯ 0892616,9445.475.472020-04-07 08:20:59
เขตฯ 091,36220,6756.596.592020-04-07 08:21:22
เขตฯ 1080815,7605.135.132020-04-07 08:22:01
เขตฯ 111,19317,1276.976.972020-04-07 08:22:40
เขตฯ 121,42121,5396.606.602020-04-07 08:23:02
เขตฯ 132031,47513.7613.762020-04-07 08:23:21
 13,131212,153  6.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำแหน่งว่างเป้าหมายทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่รายงานผล (ตำแหน่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>