ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Map

ร้อยละ

92.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.11

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.0087.50100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 0255100.0060.0080.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 035480.0020.0060.0080.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 0488100.0012.50100.002020-10-19 15:04:16
เขตฯ 0588100.0012.50100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 068787.5037.5037.5087.502020-10-19 15:04:17
เขตฯ 0744100.0050.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 0877100.0042.8657.14100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 0944100.0025.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 105480.0040.0040.0080.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 1177100.0042.86100.00100.002020-10-19 15:04:17
เขตฯ 127457.1414.2957.142020-10-19 15:04:17
เขตฯ 13---
 767092.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:17
Update: สระแก้ว

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:17
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:17
Update: บุรีรัมย์

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:17
Update: สุรินทร์

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:17
Update: ศรีสะเกษ

by ทรงพล

log