ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Map

ร้อยละ

39.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 39.47

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018787.5087.502020-05-28 18:51:35
เขตฯ 025460.0080.0080.002020-05-28 18:51:49
เขตฯ 035120.0020.002020-05-28 18:51:53
เขตฯ 04800.002020-05-28 18:50:53
เขตฯ 058112.5012.502020-05-28 18:52:58
เขตฯ 068337.5037.502020-05-28 18:50:57
เขตฯ 074250.0050.002020-05-28 18:51:25
เขตฯ 087342.8642.862020-05-28 18:53:46
เขตฯ 094425.00100.00100.002020-04-08 16:00:58
เขตฯ 105240.0040.002020-05-28 18:51:09
เขตฯ 117342.8642.862020-05-28 18:53:15
เขตฯ 12700.002020-05-28 18:53:43
เขตฯ 13---
 7630    39.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>