ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Map

ร้อยละ

18.85

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 26.00 >= 26.00 >= 26.00 >= 26.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 18.85

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 26.00)Q2 (>= 26.00)Q3 (>= 26.00)Q4 (>= 26.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0112,00458,75519.6430.4926.8920.4320.432020-11-16 09:10:20
เขตฯ 029,35937,14920.5924.2827.5525.1925.192020-11-16 09:10:35
เขตฯ 034,81920,05623.2529.3934.9224.0324.032020-11-16 09:10:51
เขตฯ 048,87555,69310.9817.7026.3115.9415.942020-11-16 09:11:07
เขตฯ 057,53341,26630.5745.1220.5818.2518.252020-11-16 09:11:30
เขตฯ 0611,52853,36021.8028.6420.1321.6021.602020-11-16 09:11:46
เขตฯ 078,18815,7528.0415.4021.4751.9851.982020-11-16 09:12:03
เขตฯ 087,66341,88619.4425.4725.7618.2918.292020-11-16 09:12:21
เขตฯ 0912,14135,96121.6023.0347.1233.7633.762020-11-16 09:12:39
เขตฯ 108,01347,23924.0230.5916.2416.9616.962020-11-16 09:12:58
เขตฯ 1111,15449,39319.2229.2632.3122.5822.582020-11-16 09:13:11
เขตฯ 1210,34650,57922.3129.1824.2320.4620.462020-11-16 09:13:26
เขตฯ 1335,713274,63313.0013.002020-11-16 09:06:39
 147,336781,722    18.85      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 26
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>