ตัวชี้วัดที่ 044: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

Map

ร้อยละ

92.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.26

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0169072295.5795.572020-04-09 16:29:25
เขตฯ 0241944394.5894.582020-04-09 16:29:35
เขตฯ 0341047386.6886.682020-04-09 16:29:43
เขตฯ 0479489988.3288.322020-04-09 16:29:53
เขตฯ 0581183597.1397.132020-04-09 16:30:06
เขตฯ 0680281498.5398.532021-09-09 16:00:40
เขตฯ 071919100.00100.002020-04-09 16:30:29
เขตฯ 0823027384.2584.252020-04-09 16:30:39
เขตฯ 0956261791.0991.092020-04-09 16:30:50
เขตฯ 1041142896.0396.032020-04-09 16:31:00
เขตฯ 1149460082.3382.332020-04-09 16:31:13
เขตฯ 1258763892.0192.012020-04-09 16:31:26
เขตฯ 13115115100.00100.002020-04-09 16:31:34
 6,3446,87692.26    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด One Day Surgery (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด(Principle diagnosis) (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:40
Update: ชลบุรี

by ปวิช

2020-04-09 16:31:34
Update: กรุงเทพมหานคร

by ปวิช

2020-04-09 16:31:26
Update: สงขลา

by ปวิช

2020-04-09 16:31:13
Update: สุราษฎร์ธานี

by ปวิช

2020-04-09 16:31:00
Update: อุบลราชธานี

by ปวิช

log