ตัวชี้วัดที่ 041: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

41.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 45.00 - >= 45.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 41.16

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 45.00)Q4 (>= 45.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017,9733,75947.1547.152020-04-16 10:40:49
เขตฯ 022,8251,26244.6744.672020-04-16 10:43:20
เขตฯ 031,31754841.6141.612020-04-16 10:43:02
เขตฯ 045,8411,83631.4331.432020-04-16 10:30:39
เขตฯ 054,8711,76836.3036.302020-04-16 10:55:29
เขตฯ 065,6171,65029.3829.382020-04-16 10:30:48
เขตฯ 075,5682,22740.0040.002020-04-16 10:36:12
เขตฯ 085,0382,18743.4143.412020-04-16 11:05:24
เขตฯ 096,2302,59841.7041.702020-04-16 10:32:32
เขตฯ 106,8153,07945.1845.182020-04-16 10:37:36
เขตฯ 112,9231,45349.7149.712020-04-16 10:57:37
เขตฯ 124,8082,13744.4544.452020-04-16 11:05:13
เขตฯ 1344830568.0868.082020-04-16 11:05:40
 60,27424,809  41.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ปี หลังจำหน่าย (คน)

B = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด ที่รับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT (เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจำหน่าย) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 45
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>