ตัวชี้วัดที่ 040: อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

Map

ร้อยละ

0.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.50 - >= 0.90
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.16

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 0.50)Q4 (>= 0.90)FilesLast update
เขตฯ 0157,7080.060.062020-05-15 10:17:35
เขตฯ 02107,8780.130.132020-05-15 10:17:50
เขตฯ 0353,9650.130.132020-05-15 10:18:03
เขตฯ 041213,1430.090.092020-05-15 10:18:14
เขตฯ 051212,3160.100.102020-05-15 10:21:30
เขตฯ 061313,7760.090.092021-09-09 16:00:41
เขตฯ 07284,2310.660.662020-05-15 10:22:21
เขตฯ 08304,2280.710.712020-05-15 10:22:49
เขตฯ 091513,0860.110.112020-05-15 10:23:18
เขตฯ 10226,2220.350.352020-05-15 10:23:34
เขตฯ 1136,2050.050.052020-05-15 10:23:57
เขตฯ 1216,6310.020.022020-05-15 10:24:17
เขตฯ 13---
 15699,3890.16    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual donor) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ ในปีงบประมาณ 2562 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 0.9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:41
Update: ชลบุรี

by ปวิช

2020-05-15 10:24:17
Update: สงขลา

by ปวิช

2020-05-15 10:23:57
Update: สุราษฎร์ธานี

by ปวิช

2020-05-15 10:23:34
Update: อุบลราชธานี

by ปวิช

2020-05-15 10:23:18
Update: นครราชสีมา

by ปวิช

log