ตัวชี้วัดที่ 039: ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

Map

ร้อยละ

83.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.15

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 015,5356,33287.4188.5687.412021-10-14 15:43:57
เขตฯ 023,0824,11874.8473.6274.842021-10-14 15:51:49
เขตฯ 033,2443,66388.5683.5388.562021-10-14 15:55:40
เขตฯ 043,3774,14781.4377.1581.432021-10-14 15:59:24
เขตฯ 055,3786,84278.6079.7078.602021-10-14 16:03:24
เขตฯ 063,2524,17477.9179.5277.912021-10-14 16:15:11
เขตฯ 071,5471,82984.5884.9583.762021-10-14 16:35:11
เขตฯ 084,5754,78595.6195.2195.612021-10-14 16:42:11
เขตฯ 093,8014,87777.9484.2477.942021-10-14 16:46:30
เขตฯ 102,5563,23379.0680.2479.062021-10-14 16:52:48
เขตฯ 113,7774,31087.6384.3587.632021-10-14 17:01:40
เขตฯ 123,3854,01484.3383.6284.332021-10-14 17:06:10
เขตฯ 13597281.9496.8881.942021-10-14 17:06:53
 43,56852,39683.15    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-14 17:06:53
Update: กรุงเทพมหานคร

by กาญจนา

2021-10-14 17:06:10
Update: สตูล

by กาญจนา

2021-10-14 17:05:48
Update: สงขลา

by กาญจนา

2021-10-14 17:05:23
Update: ยะลา

by กาญจนา

2021-10-14 17:05:01
Update: พัทลุง

by กาญจนา

log