ตัวชี้วัดที่ 039: ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

Map

ร้อยละ

83.34

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.34

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,4791,67088.5688.562020-04-09 16:01:44
เขตฯ 0267892173.6273.622020-04-09 16:04:52
เขตฯ 0363976583.5383.532020-04-09 16:07:44
เขตฯ 048171,05977.1577.152020-04-09 16:23:28
เขตฯ 051,2601,58179.7079.702020-04-09 16:13:29
เขตฯ 068621,08479.5279.522020-04-09 16:15:33
เขตฯ 0749157884.9584.952020-04-09 16:27:49
เขตฯ 081,2321,29495.2195.212020-04-09 16:18:00
เขตฯ 099891,17484.2484.242020-04-09 16:19:50
เขตฯ 1067484080.2480.242020-04-09 16:21:31
เขตฯ 119161,08684.3584.352020-04-09 16:25:08
เขตฯ 129091,08783.6283.622020-04-09 16:26:24
เขตฯ 13313296.8896.882020-04-09 16:26:38
 10,97713,171  83.34      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>