ตัวชี้วัดที่ 037.3: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

54.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 54.9

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0115421272.6472.642020-10-19 15:04:20
เขตฯ 02388843.1843.182020-10-19 15:04:20
เขตฯ 03336650.0050.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 045041,10645.5745.572020-10-19 15:04:21
เขตฯ 05101662.5062.502020-10-19 15:04:21
เขตฯ 0624454944.4444.442020-10-19 15:04:21
เขตฯ 07121485.7185.712020-10-19 15:04:21
เขตฯ 087012058.3358.332020-10-19 15:04:21
เขตฯ 099617455.1755.172020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1060764394.4094.402020-10-19 15:04:21
เขตฯ 119137424.3324.332020-10-19 15:04:21
เขตฯ 12153050.0050.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 1310821849.5449.542020-10-19 15:04:21
 1,9823,610  54.90      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>