ตัวชี้วัดที่ 037.2: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

71.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 71.51

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0143354080.1980.192020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0240251977.4677.462020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0322028377.7477.742020-10-19 15:04:20
เขตฯ 047281,33054.7454.742020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0557767485.6185.612020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0662281876.0476.042021-09-09 16:00:42
เขตฯ 0714521567.4467.442020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0824134370.2670.262020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0959073280.6080.602020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1023933072.4272.422020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1141562466.5166.512020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1222127380.9580.952020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1327646359.6159.612020-10-19 15:04:20
 5,1097,14471.51    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบำบัดและได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:42
Update: ชลบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: พิษณุโลก

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: สระบุรี

by ทรงพล

log