ตัวชี้วัดที่ 037.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

68.25

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.25

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0127940668.7268.722020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0222932770.0370.032020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0311520456.3756.372020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0437247977.6677.662020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0548566373.1573.152020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0623935766.9566.952020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0713116778.4478.442020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0819026571.7071.702020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0936567853.8353.832020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1029936881.2581.252020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1131243871.2371.232020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1216530154.8254.822020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1333850367.2067.202020-10-19 15:04:20
 3,5195,156  68.25      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>