ตัวชี้วัดที่ 037.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

68.25

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.25

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0127940668.7268.722020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0222932770.0370.032020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0311520456.3756.372020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0437247977.6677.662020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0548566373.1573.152020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0623935766.9566.952021-09-09 16:00:43
เขตฯ 0713116778.4478.442020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0819026571.7071.702020-10-19 15:04:20
เขตฯ 0936567853.8353.832020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1029936881.2581.252020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1131243871.2371.232020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1216530154.8254.822020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1333850367.2067.202020-10-19 15:04:20
 3,5195,15668.25    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:43
Update: ชลบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: พิษณุโลก

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: สระบุรี

by ทรงพล

log