ตัวชี้วัดที่ 034: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

32.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 28.00 < 28.00 < 28.00 < 28.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 32.47

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:08)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 28.00)Q2 (< 28.00)Q3 (< 28.00)Q4 (< 28.00)FilesLast update
เขตฯ 015,360731,28618,82335.3134.6635.2435.2935.312021-01-22 07:06:19
เขตฯ 022,677142627,79537.7037.8037.8937.7537.702021-01-22 07:06:20
เขตฯ 033,3252125610,86732.9533.1432.5032.8332.952021-01-22 07:06:20
เขตฯ 043,642121219,39940.0438.7139.3739.8540.042021-01-22 07:06:14
เขตฯ 053,9601925610,96038.4738.3138.1738.3938.472021-01-22 07:06:22
เขตฯ 063,9211913410,87537.2938.0537.3637.3137.292021-01-22 07:06:14
เขตฯ 072,329721,92414,99328.3729.3328.6828.4528.372021-01-22 07:06:17
เขตฯ 082,668731,55815,44427.3627.9027.8227.4927.362021-01-22 07:06:24
เขตฯ 095,1931261,06620,50030.5330.6730.6730.5730.532021-01-22 07:06:15
เขตฯ 102,537681,30114,47026.5223.9425.6226.2826.522021-01-22 07:06:17
เขตฯ 112,302132108,59629.2228.9329.1429.2029.222021-01-22 07:06:23
เขตฯ 122,418294868,75933.1530.8932.3032.9233.152021-01-22 07:06:24
เขตฯ 13-----
 40,3325398,860151,48132.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/D*100
เกณฑ์เป้าหมาย < <ร้อยละ 28
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log