ตัวชี้วัดที่ 034: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

32.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 28.00 < 28.00 < 28.00 < 28.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 32.78

จำนวนที่ผ่าน

3 23.08%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 76.92%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:51)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 28.00)Q2 (< 28.00)Q3 (< 28.00)Q4 (< 28.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,416213415,00334.6635.5535.1235.1235.122020-05-26 09:51:38
เขตฯ 027524722,17737.8438.1137.8537.8537.852020-05-26 09:51:42
เขตฯ 038527622,75333.3332.7533.2033.2033.202020-05-26 09:51:41
เขตฯ 041,0082332,55839.7840.6340.7040.7040.702020-05-26 09:51:23
เขตฯ 051,0314662,90038.0437.7037.8337.8337.832020-05-26 09:51:46
เขตฯ 061,0326342,86938.0837.1137.1637.1637.162020-05-26 09:51:23
เขตฯ 07817224904,16134.0832.2331.4131.4131.412020-05-26 09:51:32
เขตฯ 08702204194,11627.9027.7627.2427.2427.242020-05-26 09:51:52
เขตฯ 091,374362885,42330.8430.9330.6530.6530.652020-05-26 09:51:27
เขตฯ 10679183563,90223.8226.3526.5226.5226.522020-05-26 09:51:33
เขตฯ 115964552,24128.7129.0629.0529.0529.052020-05-26 09:51:49
เขตฯ 1265371342,35230.8332.9333.4633.4633.462020-05-26 09:51:52
เขตฯ 13-----
 10,9121512,35040,455    32.78      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/D*100
เกณฑ์เป้าหมาย < <ร้อยละ 28
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>