ตัวชี้วัดที่ 033.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

Map

ร้อยละ

97.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.26

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 012,4262,52196.2360.2196.232020-10-19 15:04:20
เขตฯ 021,2921,32997.2259.6097.222020-10-19 15:04:20
เขตฯ 031,1791,20797.6861.3297.682020-10-19 15:04:20
เขตฯ 042,0002,04297.9466.8197.942020-10-21 13:48:42
เขตฯ 052,7732,84197.6172.9997.612020-10-19 15:04:20
เขตฯ 062,7502,82597.3568.3597.352020-10-19 15:04:20
เขตฯ 071,2901,31897.8867.1497.882020-10-19 15:04:20
เขตฯ 081,4521,50596.4855.7896.482020-10-19 15:04:20
เขตฯ 092,0652,10897.9638.5397.962020-10-19 15:04:20
เขตฯ 101,1711,22695.5167.2795.512020-10-19 15:04:20
เขตฯ 111,6221,66297.5964.5397.592020-10-19 15:04:20
เขตฯ 121,3481,39396.7766.6096.772020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1352453198.6898.682020-10-19 15:04:20
 21,89222,50897.26    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ภายใน 1 ปี (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่เสียชีวิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-21 13:48:42
Update: นนทบุรี

by อาภาวลี

2020-10-19 15:04:20
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:20
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log