ตัวชี้วัดที่ 033.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

Map

ร้อยละ

97.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.26

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,4262,52160.2196.2396.232020-10-19 15:04:20
เขตฯ 021,2921,32959.6097.2297.222020-10-19 15:04:20
เขตฯ 031,1791,20761.3297.6897.682020-10-19 15:04:20
เขตฯ 042,0002,04266.8197.9497.942020-10-21 13:48:42
เขตฯ 052,7732,84172.9997.6197.612020-10-19 15:04:20
เขตฯ 062,7502,82568.3597.3597.352020-10-19 15:04:20
เขตฯ 071,2901,31867.1497.8897.882020-10-19 15:04:20
เขตฯ 081,4521,50555.7896.4896.482020-10-19 15:04:20
เขตฯ 092,0652,10838.5397.9697.962020-10-19 15:04:20
เขตฯ 101,1711,22667.2795.5195.512020-10-19 15:04:20
เขตฯ 111,6221,66264.5397.5997.592020-10-19 15:04:20
เขตฯ 121,3481,39366.6096.7796.772020-10-19 15:04:20
เขตฯ 1352453198.6898.682020-10-19 15:04:20
 21,89222,508  97.26      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ภายใน 1 ปี (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่เสียชีวิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>