ตัวชี้วัดที่ 033.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

Map

อัตราต่อแสนประชากร

6.59

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.30 - <= 6.30
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 6.59

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.30)Q4 (<= 6.30)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 015,573,3986116.3310.9610.962020-10-19 15:04:41
เขตฯ 023,446,8593024.968.768.762020-10-19 15:04:40
เขตฯ 032,978,0152013.836.756.752020-10-19 15:04:40
เขตฯ 045,350,8112582.524.824.822020-10-19 15:04:40
เขตฯ 055,179,4173053.225.895.892020-10-19 15:04:40
เขตฯ 066,087,2794013.486.596.592020-10-19 15:04:40
เขตฯ 075,052,0043794.067.507.502020-10-19 15:04:40
เขตฯ 085,540,2303883.817.007.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 096,769,6484813.847.117.112020-10-19 15:04:40
เขตฯ 104,606,0693273.807.107.102020-10-19 15:04:40
เขตฯ 114,440,9423193.547.187.182020-10-19 15:04:40
เขตฯ 124,969,2452092.034.214.212020-10-19 15:04:40
เขตฯ 135,563,1371381.352.482.482020-10-19 15:04:40
 65,557,0544,319  6.59      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>