ตัวชี้วัดที่ 033.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

Map

อัตราต่อแสนประชากร

6.59

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 6.30 - <= 6.30
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 6.59

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 6.30)Q4 (<= 6.30)FilesLast update
เขตฯ 015,573,39861110.966.3310.962020-10-19 15:04:41
เขตฯ 023,446,8593028.764.968.762020-10-19 15:04:40
เขตฯ 032,978,0152016.753.836.752020-10-19 15:04:40
เขตฯ 045,350,8112584.822.524.822020-10-19 15:04:40
เขตฯ 055,179,4173055.893.225.892020-10-19 15:04:40
เขตฯ 066,087,2794016.593.486.592021-09-09 16:00:44
เขตฯ 075,052,0043797.504.067.502020-10-19 15:04:40
เขตฯ 085,540,2303887.003.817.002020-10-19 15:04:40
เขตฯ 096,769,6484817.113.847.112020-10-19 15:04:40
เขตฯ 104,606,0693277.103.807.102020-10-19 15:04:40
เขตฯ 114,440,9423197.183.547.182020-10-19 15:04:40
เขตฯ 124,969,2452094.212.034.212020-10-19 15:04:40
เขตฯ 135,563,1371382.481.352.482020-10-19 15:04:40
 65,557,0544,3196.59    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:44
Update: ชลบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:41
Update: เชียงใหม่

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: พิษณุโลก

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: นครสวรรค์

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:40
Update: สระบุรี

by ทรงพล

log