ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

Map

ร้อยละ

79.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 68.00 - >= 68.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 79.45

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 68.00)Q4 (>= 68.00)FilesLast update
เขตฯ 01109,791108,303101.3790.87101.372020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0253,88465,25382.5879.8282.582020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0358,54057,013102.68100.11102.682020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0481,777106,20477.0075.1177.002020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0569,350102,26967.8165.8667.812020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0668,560117,70858.2556.3258.252020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0783,845114,08073.5071.5573.502020-10-19 15:04:19
เขตฯ 0890,415121,86174.2071.1074.202020-10-19 15:04:19
เขตฯ 09120,896149,38080.9378.2780.932020-10-19 15:04:19
เขตฯ 1088,213101,50186.9183.2686.912020-10-19 15:04:19
เขตฯ 1165,71381,42180.7178.5380.712020-10-19 15:04:19
เขตฯ 1272,43687,69182.6079.7082.602020-10-19 15:04:19
เขตฯ 13002020-10-19 15:04:19
 963,4201,212,68479.45    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2563 (คน)

B = จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสํารวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 68
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:19
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log