ตัวชี้วัดที่ 029: อัตราตายทารกแรกเกิด

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - < 3.70
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4.2

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (< 3.70)FilesLast update
เขตฯ 0112235,9503.393.392020-10-26 10:09:45
เขตฯ 029022,7023.963.962020-10-26 10:09:48
เขตฯ 036514,3354.534.532020-10-26 10:09:48
เขตฯ 0412429,6484.184.182020-10-26 10:09:36
เขตฯ 0518844,4844.234.232020-10-26 10:09:51
เขตฯ 0627852,6865.285.282020-10-26 10:09:36
เขตฯ 077326,8632.722.722020-10-26 10:09:41
เขตฯ 0812330,5384.034.032020-10-26 10:09:55
เขตฯ 0914339,4733.623.622020-10-26 10:09:38
เขตฯ 1012124,5164.944.942020-10-26 10:09:42
เขตฯ 1118836,3305.175.172020-10-26 10:09:53
เขตฯ 1219348,7543.963.962020-10-26 10:09:55
เขตฯ 13---
 1,708406,2794.20   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย < ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log