ตัวชี้วัดที่ 026.1: RDU ขั้นที่ 2

Map

ร้อยละ

54.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 44.00 >= 46.00 >= 48.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 54.19

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 44.00)Q2 (>= 46.00)Q3 (>= 48.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 011015958.4258.4258.422020-10-19 15:04:19
เขตฯ 02472553.1953.1953.192020-10-19 15:04:19
เขตฯ 03544277.7877.7877.782020-10-19 15:04:19
เขตฯ 04712738.0338.0338.032020-10-19 15:04:18
เขตฯ 05663553.0353.0353.032020-10-19 15:04:19
เขตฯ 06733142.4742.4742.472020-10-19 15:04:18
เขตฯ 07775672.7372.7372.732020-10-19 15:04:19
เขตฯ 08884753.4153.4153.412020-10-19 15:04:19
เขตฯ 09894247.1947.1947.192020-10-19 15:04:19
เขตฯ 10713346.4846.4846.482020-10-19 15:04:19
เขตฯ 11805366.2566.2566.252020-10-19 15:04:19
เขตฯ 12783544.8744.8744.872020-10-19 15:04:19
เขตฯ 13---
 89548554.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:19
Update: ยโสธร

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: ชัยภูมิ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: อำนาจเจริญ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: หนองบัวลำภู

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:19
Update: ขอนแก่น

by ทรงพล

log