ตัวชี้วัดที่ 024.3: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

3.82

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 5.00 <= 5.00 <= 5.00 <= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 3.82

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:08)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 5.00)Q2 (<= 5.00)Q3 (<= 5.00)Q4 (<= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012938,9193.473.113.273.293.292020-10-26 10:08:30
เขตฯ 022425,4403.583.864.284.454.452020-10-26 10:08:32
เขตฯ 033205,6945.395.335.605.625.622020-10-26 10:08:32
เขตฯ 044777,3646.216.716.656.486.482020-10-26 10:08:24
เขตฯ 054729,4284.744.614.985.015.012020-10-26 10:08:34
เขตฯ 065189,7474.644.985.325.315.312020-10-26 10:08:24
เขตฯ 071218,9671.161.311.451.351.352020-10-26 10:08:27
เขตฯ 082169,2782.092.222.442.332.332020-10-26 10:08:37
เขตฯ 0946214,9243.263.393.253.103.102020-10-26 10:08:25
เขตฯ 101546,1112.822.722.662.522.522020-10-26 10:08:28
เขตฯ 113297,6073.944.234.304.324.322020-10-26 10:08:35
เขตฯ 122878,4593.483.203.433.393.392020-10-26 10:08:36
เขตฯ 13---
 3,891101,938    3.82      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke :I63) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>