ตัวชี้วัดที่ 024.2: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62)

Map

ร้อยละ

21.86

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 25.00 <= 25.00 <= 25.00 <= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 21.86

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 25.00)Q2 (<= 25.00)Q3 (<= 25.00)Q4 (<= 25.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0115682818.8418.842021-01-22 07:04:01
เขตฯ 0212953424.1624.162021-01-22 07:04:02
เขตฯ 0314250428.1728.172021-01-22 07:04:02
เขตฯ 0422769932.4732.472021-01-22 07:03:55
เขตฯ 0516062425.6425.642021-01-22 07:04:03
เขตฯ 0627294528.7828.782021-01-22 07:03:56
เขตฯ 079061214.7114.712021-01-22 07:03:58
เขตฯ 085548211.4111.412021-01-22 07:04:06
เขตฯ 0913983616.6316.632021-01-22 07:03:57
เขตฯ 108855415.8815.882021-01-22 07:03:59
เขตฯ 1111950723.4723.472021-01-22 07:04:05
เขตฯ 1211159618.6218.622021-01-22 07:04:06
เขตฯ 13---
 1,6887,721    21.86      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>