ตัวชี้วัดที่ 020: ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่

Map

ร้อยละ

28.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 28.54

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 0166723735.5335.532020-10-30 15:35:07
เขตฯ 0237012232.9732.972020-10-30 15:36:06
เขตฯ 0333213039.1639.162020-10-30 15:36:13
เขตฯ 0450016132.2032.202020-10-30 15:36:22
เขตฯ 0551413526.2626.262020-10-30 15:36:33
เขตฯ 0665617025.9125.912021-09-09 16:00:44
เขตฯ 0754717632.1832.182020-10-30 15:37:45
เขตฯ 0860612220.1320.132020-10-30 15:37:44
เขตฯ 0973917824.0924.092020-10-30 15:37:55
เขตฯ 1055611420.5020.502020-10-30 15:38:08
เขตฯ 1148512425.5725.572020-10-30 15:38:17
เขตฯ 1252818635.2335.232020-10-30 15:38:23
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 6,5001,85528.54    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป้าหมายรวม ร้อยละ 25 (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2563 จำนวน = 446 หน่วย เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2559-2562 จำนวน เขตสุขภาพ จำนวน 1,141 หน่วย และ กทม.จำนวน 38 หน่วย รวม 1,179 หน่วย) (ทีม)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป้าหมาย (6,500 หน่วย) หรือแผนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (กำลังดำเนินการจัดทำแผนการจัดตั้งเพื่อสอดคล้องกับพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562) (ทีม)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25 (1,625 หน่วย) (เป้าหมายสะสม) ดำเนินการในปี 62 จำนวน 1,179 หน่วย (18.14%)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:44
Update: ชลบุรี

by จารุณี

2020-10-30 15:38:23
Update: สงขลา

by จารุณี

2020-10-30 15:38:17
Update: สุราษฎร์ธานี

by จารุณี

2020-10-30 15:38:08
Update: อุบลราชธานี

by จารุณี

2020-10-30 15:37:55
Update: นครราชสีมา

by จารุณี

log