ตัวชี้วัดที่ 018.4: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

29.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 29.44

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011093128.4428.4428.442020-04-01 10:49:44
เขตฯ 02483572.9272.9272.922020-04-01 10:50:20
เขตฯ 03564071.4371.4371.432020-04-01 10:50:18
เขตฯ 04791920.2524.0524.052020-04-01 10:46:56
เขตฯ 05681417.6520.5920.592020-04-01 10:51:30
เขตฯ 06792829.1135.4435.442020-04-01 10:46:58
เขตฯ 07812227.1627.1627.162020-04-01 10:48:49
เขตฯ 08921213.0413.0413.042020-04-01 10:52:41
เขตฯ 09911819.7819.7819.782020-04-01 10:48:12
เขตฯ 10742128.3828.3828.382020-04-01 10:49:05
เขตฯ 11842123.8125.0025.002020-04-01 10:52:00
เขตฯ 12832024.1024.1024.102020-04-01 10:52:38
เขตฯ 131417.147.147.142020-04-01 10:52:43
 958282    29.44      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (จังหวัด)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>