ตัวชี้วัดที่ 018.4: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

40.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 40.4

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 013910736.4528.4428.4428.9736.452020-10-19 15:04:16
เขตฯ 02354971.4372.9272.9271.4371.432020-10-19 15:04:16
เขตฯ 03415673.2171.4371.4371.4373.212020-10-19 15:04:16
เขตฯ 04287935.4420.2524.0524.0535.442020-10-19 15:04:16
เขตฯ 05196927.5417.6520.5924.6427.542020-10-19 15:04:16
เขตฯ 06317939.2429.1135.4435.4439.242020-10-19 15:04:16
เขตฯ 07228127.1627.1627.1627.1627.162020-10-19 15:04:16
เขตฯ 08339235.8713.0413.0420.6535.872020-10-19 15:04:16
เขตฯ 09369139.5619.7819.7823.0839.562020-10-19 15:04:16
เขตฯ 10337444.5928.3828.3828.3844.592020-10-19 15:04:16
เขตฯ 11358441.6723.8125.0025.0041.672020-10-19 15:04:16
เขตฯ 12348340.9624.1024.1024.1040.962020-10-19 15:04:16
เขตฯ 131147.147.147.147.147.142020-10-19 15:04:16
 38795840.40      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (จังหวัด)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:16
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log