ตัวชี้วัดที่ 018.4: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

40.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 40.4

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013910728.4428.4428.9736.4536.452020-10-19 15:04:16
เขตฯ 02354972.9272.9271.4371.4371.432020-10-19 15:04:16
เขตฯ 03415671.4371.4371.4373.2173.212020-10-19 15:04:16
เขตฯ 04287920.2524.0524.0535.4435.442020-10-19 15:04:16
เขตฯ 05196917.6520.5924.6427.5427.542020-10-19 15:04:16
เขตฯ 06317929.1135.4435.4439.2439.242020-10-19 15:04:16
เขตฯ 07228127.1627.1627.1627.1627.162020-10-19 15:04:16
เขตฯ 08339213.0413.0420.6535.8735.872020-10-19 15:04:16
เขตฯ 09369119.7819.7823.0839.5639.562020-10-19 15:04:16
เขตฯ 10337428.3828.3828.3844.5944.592020-10-19 15:04:16
เขตฯ 11358423.8125.0025.0041.6741.672020-10-19 15:04:16
เขตฯ 12348324.1024.1024.1040.9640.962020-10-19 15:04:16
เขตฯ 131147.147.147.147.147.142020-10-19 15:04:16
 387958    40.40      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (จังหวัด)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>