ตัวชี้วัดที่ 018.4: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

Map

ร้อยละ

28.29

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 28.29

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011093128.4428.442020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02483572.9272.922020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03564071.4371.432020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04791620.2520.252020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05681217.6517.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06792329.1129.112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07812227.1627.162020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08921213.0413.042020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09911819.7819.782020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10742128.3828.382020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11842023.8123.812020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12832024.1024.102020-02-24 10:54:21
เขตฯ 131417.147.142020-02-24 10:54:21
 958271    28.29      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (จังหวัด)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>