ตัวชี้วัดที่ 018.3: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

73.17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 73.17

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01109483172.4872.4872.482020-04-01 10:38:26
เขตฯ 024853583.3383.3383.332020-04-01 10:39:50
เขตฯ 0356124092.8692.8692.862020-04-01 10:39:42
เขตฯ 0479461960.7682.2882.282020-04-01 10:27:07
เขตฯ 0568321457.3567.6567.652020-04-01 10:42:13
เขตฯ 0679292867.0972.1572.152020-04-01 10:27:14
เขตฯ 0781402276.5476.5476.542020-04-01 10:36:57
เขตฯ 0892421258.7058.7058.702020-04-01 10:44:12
เขตฯ 0991611886.8186.8186.812020-04-01 10:28:04
เขตฯ 1074252162.1662.1662.162020-04-01 10:37:16
เขตฯ 1184452177.3878.5778.572020-04-01 10:43:08
เขตฯ 1283272056.6356.6356.632020-04-01 10:44:04
เขตฯ 13147157.1457.1457.142020-04-01 10:44:17
 958419282    73.17      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>