ตัวชี้วัดที่ 018.3: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

85.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.28

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01513910772.4872.4873.8384.1184.112020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0213354983.3383.3381.6397.9697.962020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0313415692.8692.8696.4396.4396.432020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0438287960.7682.2882.2883.5483.542020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0540196957.3567.6578.2685.5185.512020-10-19 15:04:16
เขตฯ 0630317967.0972.1572.1577.2277.222020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0744228176.5476.5476.5481.4881.482020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0840339258.7058.7064.1379.3579.352020-10-19 15:04:16
เขตฯ 0947369186.8186.8186.8191.2191.212020-10-19 15:04:15
เขตฯ 1031337462.1662.1662.1686.4986.492020-10-19 15:04:15
เขตฯ 1133358477.3878.5778.5780.9580.952020-10-19 15:04:16
เขตฯ 1240348356.6356.6356.6389.1689.162020-10-19 15:04:16
เขตฯ 131011457.1457.1464.2978.5778.572020-10-19 15:04:16
 430387958    85.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>