ตัวชี้วัดที่ 018.3: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

85.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.28

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 01513910784.1172.4872.4873.8384.112020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0213354997.9683.3383.3381.6397.962020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0313415696.4392.8692.8696.4396.432020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0438287983.5460.7682.2882.2883.542020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0540196985.5157.3567.6578.2685.512020-10-19 15:04:16
เขตฯ 0630317977.2267.0972.1572.1577.222020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0744228181.4876.5476.5476.5481.482020-10-19 15:04:15
เขตฯ 0840339279.3558.7058.7064.1379.352020-10-19 15:04:16
เขตฯ 0947369191.2186.8186.8186.8191.212020-10-19 15:04:15
เขตฯ 1031337486.4962.1662.1662.1686.492020-10-19 15:04:15
เขตฯ 1133358480.9577.3878.5778.5780.952020-10-19 15:04:16
เขตฯ 1240348389.1656.6356.6356.6389.162020-10-19 15:04:16
เขตฯ 131011478.5757.1457.1464.2978.572020-10-19 15:04:16
 43038795885.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:04:16
Update: สุพรรณบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: นครปฐม

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: สมุทรสาคร

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: สมุทรสงคราม

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:16
Update: เพชรบุรี

by ทรงพล

log