ตัวชี้วัดที่ 018.3: ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

70.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.15

จำนวนที่ผ่าน

5 38.46%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 61.54%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01109483172.4872.482020-02-24 10:54:21
เขตฯ 024853583.3383.332020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0356124092.8692.862020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0479321660.7660.762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0568271257.3557.352020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0679302367.0967.092020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0781402276.5476.542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0892421258.7058.702020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0991611886.8186.812020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1074252162.1662.162020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1184452077.3877.382020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1283272056.6356.632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13147157.1457.142020-02-24 10:54:21
 958401271    70.15      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>