ตัวชี้วัดที่ 018.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป

Map

ร้อยละ

99.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 98.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.79

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 98.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0117513910793.5897.2597.20100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 021133549100.00100.0097.96100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 03213415698.2198.21100.00100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 041338287998.73100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 051040196997.06100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 061730317986.0898.7398.7398.7398.732020-10-19 15:04:14
เขตฯ 0715442281100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:14
เขตฯ 081940339293.4898.91100.00100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 09747369198.9098.9098.9098.9098.902020-10-19 15:04:14
เขตฯ 101031337498.6598.6598.65100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 111633358495.2498.8198.81100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 12940348395.1898.8098.80100.00100.002020-10-19 15:04:15
เขตฯ 13310114100.00100.00100.00100.00100.002020-10-19 15:04:15
 139430387958    99.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B+C)/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>