ตัวชี้วัดที่ 006: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

21.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 34.00 <= 34.00 <= 34.00 <= 34.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 21.73

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:48)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 34.00)Q2 (<= 34.00)Q3 (<= 34.00)Q4 (<= 34.00)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01151,6084,433125,8652,566121,5931,25527.6025.9519.6914.8019.692020-05-26 09:48:26
เขตฯ 02105,6223,75887,0922,62084,7971,28833.8630.8023.8917.9617.962020-05-26 09:48:30
เขตฯ 0383,5352,91771,7242,08869,19993929.6127.8721.6516.2816.282020-05-26 09:48:30
เขตฯ 04153,0535,233140,2062,920133,7861,40630.0928.6922.9517.2517.252020-05-26 09:48:09
เขตฯ 05151,5156,044136,3843,961130,8381,60430.7428.4922.3916.8416.842020-05-26 09:48:35
เขตฯ 06182,5127,887171,4074,226160,0691,94240.7837.6228.2821.2621.262020-05-26 09:48:10
เขตฯ 07152,0364,647136,4753,579124,8011,39425.2523.4617.3113.0213.022020-05-26 09:48:19
เขตฯ 08178,4006,544167,0064,812160,9682,09832.2428.3622.0716.5916.592020-05-26 09:48:43
เขตฯ 09210,5997,642187,1625,070177,9612,09731.7328.6020.9915.7815.782020-05-26 09:48:14
เขตฯ 10149,6374,958134,6993,020127,1741,37430.4526.8221.2415.9715.972020-05-26 09:48:21
เขตฯ 11142,0455,409122,1023,018117,8771,34232.8830.6623.3317.5417.542020-05-26 09:48:39
เขตฯ 12180,1065,578159,5433,864157,8211,70525.4424.0018.3713.8113.812020-05-26 09:48:43
เขตฯ 13-------
 1,840,66865,0501,639,66541,7441,566,88418,444    21.73      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ฐานข้อมูลหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

B = ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

C = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) (คน)

D = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) (คน)

E = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) (คน)

F = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) (คน)

สูตรคำนวณ (((B/A)/(D/C)) * ((F/E)*1000)) * 4
เกณฑ์เป้าหมาย <= 34
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>