ตัวชี้วัดที่ 006: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

19.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 34.00 <= 34.00 <= 34.00 <= 34.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 19.15

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:31)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 34.00)Q2 (<= 34.00)Q3 (<= 34.00)Q4 (<= 34.00)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01151,6084,433125,8652,566121,88075826.6417.8411.868.9217.842020-02-26 14:32:19
เขตฯ 02105,6223,75887,0922,62084,76578433.2121.8814.5510.9410.942020-02-26 14:32:24
เขตฯ 0383,5352,91771,7242,08869,29555428.6719.1812.759.599.592020-02-26 14:32:24
เขตฯ 04153,0535,233140,2062,920132,90978929.5019.4912.969.759.752020-02-26 14:32:03
เขตฯ 05151,5156,044136,3843,961130,46190929.2319.1412.739.579.572020-02-26 14:32:29
เขตฯ 06182,5127,887171,4074,226159,5331,14039.7325.0516.6612.5212.522020-02-26 14:32:02
เขตฯ 07152,0364,647136,4753,579124,13880524.3415.1210.057.567.562020-02-26 14:32:13
เขตฯ 08178,4006,544167,0064,812161,0831,30130.7020.5613.6810.2810.282020-02-26 14:32:36
เขตฯ 09210,5997,642187,1625,070178,6911,13828.7317.0611.358.538.532020-02-26 14:32:05
เขตฯ 10149,6374,958134,6993,020127,73881028.9718.7412.469.379.372020-02-26 14:32:14
เขตฯ 11142,0455,409122,1023,018118,77180931.4420.9913.9610.4910.492020-02-26 14:32:32
เขตฯ 12180,1065,578159,5433,864157,9191,01324.8416.4110.918.208.202020-02-26 14:32:36
เขตฯ 13-------
 1,840,66865,0501,639,66541,7441,567,18310,810    19.15      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ฐานข้อมูลหญิงอายุ 15-19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

B = ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพปีที่ผ่านมาทั้งหมด จากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คน)

C = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) (คน)

D = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) (คน)

E = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) (คน)

F = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี ปีที่ผ่านมาทั้งหมด (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) (คน)

สูตรคำนวณ (((B/A)/(D/C)) * ((F/E)*1000)) * 4
เกณฑ์เป้าหมาย <= 34
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>