ตัวชี้วัดที่ 004.1: ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

Map

ร้อยละ

61.96

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 45.00 - >= 65.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.96

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 45.00)Q4 (>= 65.00)FilesLast update
เขตฯ 017731,08571.2467.0671.242020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0246563872.8865.9972.882020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0348257184.4177.9184.412020-10-20 11:10:31
เขตฯ 0418947539.7939.3339.792020-10-19 15:03:54
เขตฯ 0548874465.5955.1465.592020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0621241051.7149.1351.712020-10-19 15:03:54
เขตฯ 0730737881.2274.0681.222020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0840261465.4758.5865.472020-10-19 15:03:54
เขตฯ 0946566769.7273.1869.722020-10-19 15:03:54
เขตฯ 1047459379.9370.3779.932020-10-19 15:03:54
เขตฯ 1137562160.3957.8060.392020-10-19 15:03:54
เขตฯ 1253392857.4459.4357.442020-10-19 15:03:54
เขตฯ 131,9733,79651.9851.0651.982020-10-21 12:02:03
 7,13811,52061.96    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 65
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-21 12:02:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by อาภาวลี

2020-10-20 11:10:31
Update: พิจิตร

by อาภาวลี

2020-10-19 15:03:54
Update: อุบลราชธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:54
Update: ศรีสะเกษ

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:54
Update: สุรินทร์

by ทรงพล

log