ตัวชี้วัดที่ 004.1: ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

Map

ร้อยละ

61.96

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 45.00 - >= 65.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.96

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 45.00)Q4 (>= 65.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017731,08567.0671.2471.242020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0246563865.9972.8872.882020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0348257177.9184.4184.412020-10-20 11:10:31
เขตฯ 0418947539.3339.7939.792020-10-19 15:03:54
เขตฯ 0548874455.1465.5965.592020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0621241049.1351.7151.712020-10-19 15:03:54
เขตฯ 0730737874.0681.2281.222020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0840261458.5865.4765.472020-10-19 15:03:54
เขตฯ 0946566773.1869.7269.722020-10-19 15:03:54
เขตฯ 1047459370.3779.9379.932020-10-19 15:03:54
เขตฯ 1137562157.8060.3960.392020-10-19 15:03:54
เขตฯ 1253392859.4357.4457.442020-10-19 15:03:54
เขตฯ 131,9733,79651.0651.9851.982020-10-21 12:02:03
 7,13811,520  61.96      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 65
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>