ตัวชี้วัดที่ 043.2: ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

Map

ร้อยละ

50

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 50

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01102050.0075.0050.002021-01-22 07:02:57
เขตฯ 02102050.0050.002021-01-22 07:02:57
เขตฯ 03002021-01-22 07:02:57
เขตฯ 04002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 05002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 06002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 07002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 08002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 09002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 10002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 11002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 12002020-10-19 15:04:41
เขตฯ 13---
 2040  50.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ราย)

B = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>