ตัวชี้วัดที่ 043.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

Map

ร้อยละ

83.21

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.21

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 01946973.4073.402020-10-19 15:04:21
เขตฯ 024141100.00100.002020-10-19 15:04:21
เขตฯ 03494489.8089.802020-10-19 15:04:21
เขตฯ 04634063.4963.492020-10-19 15:04:21
เขตฯ 05575291.2391.232020-10-19 15:04:21
เขตฯ 06645382.8182.812021-09-09 16:00:46
เขตฯ 07735980.8280.822020-10-19 15:04:21
เขตฯ 08817187.6587.652020-10-19 15:04:21
เขตฯ 09847386.9086.902020-10-19 15:04:21
เขตฯ 10655584.6284.622020-10-19 15:04:21
เขตฯ 11755674.6774.672020-10-19 15:04:21
เขตฯ 12706694.2994.292020-10-19 15:04:21
เขตฯ 13---
 81667983.21    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:00:46
Update: ชลบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:21
Update: สงขลา

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:21
Update: อุบลราชธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:04:21
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

log