ตัวชี้วัดที่ 043.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

Map

ร้อยละ

83.21

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.21

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01946973.4073.402020-05-15 10:47:31
เขตฯ 024141100.00100.002020-05-15 10:47:37
เขตฯ 03494489.8089.802020-05-15 10:47:42
เขตฯ 04634063.4963.492020-05-15 10:47:49
เขตฯ 05575291.2391.232020-05-15 10:47:55
เขตฯ 06645382.8182.812020-05-15 10:48:00
เขตฯ 07735980.8280.822020-05-15 10:48:10
เขตฯ 08817187.6587.652020-05-15 10:48:15
เขตฯ 09847386.9086.902020-05-15 10:48:20
เขตฯ 10655584.6284.622020-05-15 10:48:28
เขตฯ 11755674.6774.672020-05-15 10:48:32
เขตฯ 12706694.2994.292020-05-15 10:48:37
เขตฯ 13---
 816679  83.21      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>