ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

64.6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 64.6

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:08)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 66.00)FilesLast update
เขตฯ 0163,94342,64566.6966.692021-01-22 07:02:37
เขตฯ 0241,73827,72966.4466.442021-01-22 07:02:38
เขตฯ 0340,86426,74765.4565.452021-01-22 07:02:38
เขตฯ 0450,47931,83763.0763.072021-01-22 07:02:32
เขตฯ 0551,56533,43264.8364.832021-01-22 07:02:40
เขตฯ 0641,93427,81066.3266.322021-01-22 07:02:32
เขตฯ 0757,45436,17062.9562.952021-01-22 07:02:35
เขตฯ 0863,95739,86962.3462.342021-01-22 07:02:43
เขตฯ 0955,59136,49565.6565.652021-01-22 07:02:33
เขตฯ 1047,05029,29162.2662.262021-01-22 07:02:35
เขตฯ 1138,28225,56566.7866.782021-01-22 07:02:41
เขตฯ 1233,32121,07963.2663.262021-01-22 07:02:42
เขตฯ 13---
 586,178378,66964.60   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log