ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

65.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 >= 66.00 >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.45

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0147,17231,56866.9266.922020-02-26 14:33:33
เขตฯ 0233,89622,87767.4967.492020-02-26 14:33:37
เขตฯ 0335,22323,71067.3167.312020-02-26 14:33:36
เขตฯ 0440,32625,68663.7063.702020-02-26 14:33:18
เขตฯ 0541,53227,42666.0466.042020-02-26 14:33:41
เขตฯ 0634,13422,70966.5366.532020-02-26 14:33:19
เขตฯ 0744,22828,26563.9163.912020-02-26 14:33:26
เขตฯ 0853,00133,56663.3363.332020-02-26 14:33:46
เขตฯ 0945,31230,00166.2166.212020-02-26 14:33:20
เขตฯ 1038,67425,46965.8665.862020-02-26 14:33:28
เขตฯ 1130,70820,03165.2365.232020-02-26 14:33:44
เขตฯ 1226,87217,02963.3763.372020-02-26 14:33:46
เขตฯ 13---
 471,078308,337   65.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 66%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>