ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

64.75

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 64.75

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:51)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0160,35540,60767.2867.282020-05-26 09:51:39
เขตฯ 0239,94926,76967.0167.012020-05-26 09:51:43
เขตฯ 0339,57025,96765.6265.622020-05-26 09:51:43
เขตฯ 0448,48330,55063.0163.012020-05-26 09:51:24
เขตฯ 0549,31832,13565.1665.162020-05-26 09:51:47
เขตฯ 0640,14926,81366.7866.782020-05-26 09:51:25
เขตฯ 0754,67134,44663.0163.012020-05-26 09:51:33
เขตฯ 0861,58438,43162.4062.402020-05-26 09:51:53
เขตฯ 0952,83534,68065.6465.642020-05-26 09:51:28
เขตฯ 1044,37527,64262.2962.292020-05-26 09:51:34
เขตฯ 1136,12024,04266.5666.562020-05-26 09:51:51
เขตฯ 1231,96620,13763.0063.002020-05-26 09:51:53
เขตฯ 13---
 559,375362,219 64.75      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>