ตัวชี้วัดที่ 031: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

22.21

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 19.50 >= 19.50 >= 19.50 >= 19.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.21

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:08)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 19.50)Q2 (>= 19.50)Q3 (>= 19.50)Q4 (>= 19.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110,119,02844,821,53423.3123.6223.0722.5822.582020-10-26 10:09:01
เขตฯ 025,232,31323,104,37123.1923.3322.8922.6522.652020-10-26 10:09:03
เขตฯ 035,659,38723,737,98624.4324.5324.1323.8423.842020-10-26 10:09:03
เขตฯ 045,179,29328,999,45618.9318.9618.2917.8617.862020-10-26 10:08:52
เขตฯ 057,908,25840,835,27120.2920.1219.5919.3719.372020-10-26 10:09:06
เขตฯ 066,370,40333,550,45319.4119.6519.2818.9918.992020-10-26 10:08:52
เขตฯ 079,160,74634,995,33828.5227.6426.7326.1826.182020-10-26 10:08:57
เขตฯ 0810,285,72337,200,70129.9228.9328.1327.6527.652020-10-26 10:09:11
เขตฯ 098,861,89042,729,88920.9121.2821.0120.7420.742020-10-26 10:08:54
เขตฯ 107,372,87232,354,74423.6623.6823.1022.7922.792020-10-26 10:08:58
เขตฯ 116,391,06728,803,27022.7722.8322.4522.1922.192020-10-26 10:09:08
เขตฯ 127,356,31633,606,15622.7622.6322.1721.8921.892020-10-26 10:09:10
เขตฯ 13---
 89,897,296404,739,169    22.21      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A-Y) หรือแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77x) (ครั้ง)

B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 การจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 การให้หัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) หัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส z (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 19.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>