ตัวชี้วัดที่ 031: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

23.3

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 19.50 >= 19.50 >= 19.50 >= 19.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 23.3

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:33)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 19.50)Q2 (>= 19.50)Q3 (>= 19.50)Q4 (>= 19.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 015,944,43925,343,39522.4923.1923.3723.4623.462020-02-26 14:33:28
เขตฯ 023,166,65313,347,80922.9523.5223.6623.7223.722020-02-26 14:33:32
เขตฯ 033,506,35314,471,09124.1424.2124.2224.2324.232020-02-26 14:33:31
เขตฯ 043,303,21417,195,42518.7019.0819.1719.2119.212020-02-26 14:33:14
เขตฯ 054,817,00123,161,99420.3920.6920.7620.8020.802020-02-26 14:33:36
เขตฯ 063,859,60319,578,00119.2019.5719.6719.7119.712020-02-26 14:33:14
เขตฯ 075,466,41419,491,95928.3928.1428.0728.0428.042020-02-26 14:33:22
เขตฯ 086,506,57121,657,61530.4030.1430.0730.0430.042020-02-26 14:33:43
เขตฯ 095,162,81324,604,51920.3620.8120.9320.9820.982020-02-26 14:33:16
เขตฯ 104,621,78819,390,42723.4823.7423.8123.8423.842020-02-26 14:33:24
เขตฯ 113,957,61017,032,19722.8323.1323.2023.2423.242020-02-26 14:33:39
เขตฯ 124,648,96920,656,25422.6022.5322.5122.5122.512020-02-26 14:33:43
เขตฯ 13---
 54,961,428235,930,686    23.30      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A-Y) หรือแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77x) (ครั้ง)

B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 การจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 การให้หัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) หัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส z (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 19.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>