ตัวชี้วัดที่ 031: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

22.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 19.50 >= 19.50 >= 19.50 >= 19.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.73

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:51)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 19.50)Q2 (>= 19.50)Q3 (>= 19.50)Q4 (>= 19.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018,387,25835,815,50823.2323.4923.4423.4223.422020-05-26 09:51:35
เขตฯ 024,324,32518,792,29723.0923.2123.0723.0123.012020-05-26 09:51:39
เขตฯ 034,651,24319,572,68624.2024.1823.8823.7623.762020-05-26 09:51:38
เขตฯ 044,421,07423,926,41718.8218.8918.5918.4818.482020-05-26 09:51:20
เขตฯ 056,398,90832,082,35720.3620.1720.0119.9519.952020-05-26 09:51:43
เขตฯ 065,320,84927,369,11119.3419.5419.4719.4419.442020-05-26 09:51:21
เขตฯ 077,627,41828,345,79228.5027.5827.1026.9126.912020-05-26 09:51:29
เขตฯ 088,666,79330,386,62130.0629.0928.6828.5228.522020-05-26 09:51:50
เขตฯ 097,248,64734,721,95120.6420.9520.9020.8820.882020-05-26 09:51:25
เขตฯ 106,165,38626,556,92223.6023.5723.3223.2223.222020-05-26 09:51:31
เขตฯ 115,327,23123,395,52122.8422.8522.7922.7722.772020-05-26 09:51:46
เขตฯ 126,204,50027,795,48822.7222.5522.3922.3222.322020-05-26 09:51:50
เขตฯ 13---
 74,743,632328,760,671    22.73      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A-Y) หรือแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77x) (ครั้ง)

B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 การจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 การให้หัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) หัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส z (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 19.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>