ตัวชี้วัดที่ 013.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

68.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 50.00 >= 52.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.92

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 52.00)FilesLast update
เขตฯ 0178,915122,46564.4468.9764.8164.6064.442021-01-21 15:50:45
เขตฯ 0252,01667,84176.6779.9278.0077.3376.672021-01-21 10:38:41
เขตฯ 0336,83346,79878.7181.6679.3779.0278.712021-01-21 15:58:30
เขตฯ 0427,68452,71452.5262.4657.3554.8452.522021-01-21 09:54:15
เขตฯ 0529,08340,33872.1074.6973.3272.5372.102021-01-21 16:02:07
เขตฯ 0625,80547,87853.9065.4959.7056.7053.902021-01-21 11:14:07
เขตฯ 0747,72954,08688.2590.2889.3388.9988.252021-01-21 11:15:41
เขตฯ 0844,77260,15374.4377.0175.1574.7474.432021-01-21 10:22:51
เขตฯ 0972,730117,35161.9868.3865.9263.9761.982021-01-21 10:11:15
เขตฯ 1038,71150,47176.7080.3277.8977.4676.702021-01-21 10:23:40
เขตฯ 1141,98061,93467.7870.7868.5868.2267.782021-01-21 10:49:48
เขตฯ 1257,04480,74270.6574.0371.6971.2570.652021-01-21 11:17:55
เขตฯ 13---
 553,302802,77168.92      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 52
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log