ตัวชี้วัดที่ 013.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

68.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 50.00 >= 52.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 68.92

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 52.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0178,915122,46568.9764.8164.6064.4464.442021-01-21 15:50:45
เขตฯ 0252,01667,84179.9278.0077.3376.6776.672021-01-21 10:38:41
เขตฯ 0336,83346,79881.6679.3779.0278.7178.712021-01-21 15:58:30
เขตฯ 0427,68452,71462.4657.3554.8452.5252.522021-01-21 09:54:15
เขตฯ 0529,08340,33874.6973.3272.5372.1072.102021-01-21 16:02:07
เขตฯ 0625,80547,87865.4959.7056.7053.9053.902021-01-21 11:14:07
เขตฯ 0747,72954,08690.2889.3388.9988.2588.252021-01-21 11:15:41
เขตฯ 0844,77260,15377.0175.1574.7474.4374.432021-01-21 10:22:51
เขตฯ 0972,730117,35168.3865.9263.9761.9861.982021-01-21 10:11:15
เขตฯ 1038,71150,47180.3277.8977.4676.7076.702021-01-21 10:23:40
เขตฯ 1141,98061,93470.7868.5868.2267.7867.782021-01-21 10:49:48
เขตฯ 1257,04480,74274.0371.6971.2570.6570.652021-01-21 11:17:55
เขตฯ 13---
 553,302802,771    68.92      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 52
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>