ตัวชี้วัดที่ 013.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

36.27

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.27

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กุมภาพันธ์ 2563 02:32)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01111,14933,29629.9629.962020-02-26 14:32:29
เขตฯ 0262,20123,52537.8237.822020-02-26 14:32:33
เขตฯ 0343,95819,16843.6143.612020-02-26 14:32:32
เขตฯ 0440,77110,01624.5724.572020-02-26 14:32:12
เขตฯ 0537,81415,47240.9240.922020-02-26 14:32:37
เขตฯ 0636,87311,33230.7330.732020-02-26 14:32:13
เขตฯ 0750,03631,53763.0363.032020-02-26 14:32:22
เขตฯ 0856,44722,74640.3040.302020-02-26 14:32:42
เขตฯ 09100,56528,71528.5528.552020-02-26 14:32:15
เขตฯ 1046,54019,35541.5941.592020-02-26 14:32:24
เขตฯ 1157,29718,93533.0533.052020-02-26 14:32:39
เขตฯ 1276,79927,20135.4235.422020-02-26 14:32:41
เขตฯ 13---
 720,450261,298 36.27      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>