ตัวชี้วัดที่ 013.2: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

66.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.19

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:48)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01122,31273,23359.8759.872020-05-26 09:48:32
เขตฯ 0266,57847,17370.8570.852020-05-26 09:48:36
เขตฯ 0346,48934,76974.7974.792020-05-26 09:48:36
เขตฯ 0447,90923,07948.1748.172020-05-26 09:48:15
เขตฯ 0541,02828,93470.5270.522020-05-26 09:48:41
เขตฯ 0643,52823,78554.6454.642020-05-26 09:48:15
เขตฯ 0752,89248,92892.5192.512020-05-26 09:48:25
เขตฯ 0859,70238,83165.0465.042020-05-26 09:48:47
เขตฯ 09110,32470,75064.1364.132020-05-26 09:48:19
เขตฯ 1049,25136,08873.2773.272020-05-26 09:48:27
เขตฯ 1161,14436,98660.4960.492020-05-26 09:48:44
เขตฯ 1279,58054,19068.0968.092020-05-26 09:48:47
เขตฯ 13---
 780,737516,746 66.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>