ตัวชี้วัดที่ 003: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 57.00 >= 58.00 >= 59.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2563 09:47)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 57.00)Q2 (>= 58.00)Q3 (>= 59.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01254,453484,25951.2051.8452.5452.5452.542020-05-26 09:48:20
เขตฯ 02161,255283,58855.1256.0056.8656.862020-05-26 09:48:25
เขตฯ 03147,178250,89256.5957.2058.6658.662020-05-26 09:48:25
เขตฯ 04183,496316,26256.8056.4358.0258.022020-05-26 09:48:05
เขตฯ 05296,355464,84461.1561.6463.7563.752020-05-26 09:48:30
เขตฯ 06290,434456,27261.9461.8863.6563.652020-05-26 09:48:05
เขตฯ 07345,963507,17163.5165.7768.2168.2168.212020-05-26 09:48:13
เขตฯ 08342,004568,47257.7258.3060.1760.1660.162020-05-26 09:48:39
เขตฯ 09383,764655,68956.5056.7058.5358.5358.532020-05-26 09:48:09
เขตฯ 10293,707461,93461.1962.4063.5863.582020-05-26 09:48:15
เขตฯ 11278,659416,25163.7865.9966.9466.942020-05-26 09:48:34
เขตฯ 12405,363679,26257.0958.2059.6859.6859.682020-05-26 09:48:39
เขตฯ 13---
 3,382,6315,544,896    61.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>