ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

89.93

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 89.93

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
ราชบุรี25,49828,38489.8394.1594.5594.0989.832020-10-26 10:03:43
กาญจนบุรี26,50228,58392.7295.3495.5095.0992.722020-10-26 10:03:44
สุพรรณบุรี23,71725,21694.0695.5795.6795.9394.062020-10-26 10:03:44
นครปฐม24,55627,61988.9193.6692.8691.9988.912020-10-26 10:03:44
สมุทรสาคร10,77713,33580.8290.9089.3585.6380.822020-10-26 10:03:45
สมุทรสงคราม4,4674,71494.7697.3097.2597.1494.762020-10-26 10:03:45
เพชรบุรี13,58415,79186.0293.8592.8691.5386.022020-10-26 10:03:45
ประจวบคีรีขันธ์15,48417,14090.3493.7994.2694.2190.342020-10-26 10:03:46
 144,585160,78289.93      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log