ตัวชี้วัดที่ 002: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

86.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.98

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 ตุลาคม 2563 10:09)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 01148,051175,66184.2892.6291.4089.1984.282020-10-26 10:03:41
เขตฯ 02105,400117,09290.0193.0093.2192.9190.012020-10-26 10:03:43
เขตฯ 0381,83087,29793.7496.9396.9696.8293.742020-10-26 10:03:43
เขตฯ 04112,294143,63278.1880.8480.8481.5678.182020-10-26 10:03:32
เขตฯ 05144,585160,78289.9394.2594.0693.3489.932020-10-26 10:03:46
เขตฯ 06157,384187,28784.0388.7388.7388.2084.032020-10-26 10:03:32
เขตฯ 07159,991169,20594.5597.0096.9796.7594.552020-10-26 10:03:37
เขตฯ 08187,944216,32686.8894.3593.6892.8286.882020-10-26 10:03:50
เขตฯ 09203,594235,93386.2994.1093.8392.9786.292020-10-26 10:03:34
เขตฯ 10161,276181,81888.7095.3395.2494.6588.702020-10-26 10:03:38
เขตฯ 11149,507174,37085.7491.4891.2090.0485.742020-10-26 10:03:48
เขตฯ 12207,596242,38585.6591.5790.3388.9985.652020-10-26 10:03:50
เขตฯ 13---
 1,819,4522,091,78886.98      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log