ตัวชี้วัดที่ 029.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

8.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.28

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01100115.009.0011.0011.002020-10-19 15:03:52
เขตฯ 024716.382.132.132020-10-19 15:03:52
เขตฯ 035455.569.265.569.269.262020-10-19 15:03:52
เขตฯ 047164.235.635.638.458.452020-10-19 15:03:52
เขตฯ 056653.036.066.067.587.582020-10-19 15:03:52
เขตฯ 067345.486.855.485.485.482020-10-19 15:03:52
เขตฯ 077721.309.095.192.602.602020-10-19 15:03:52
เขตฯ 0888103.419.095.6811.3611.362020-10-19 15:03:52
เขตฯ 098923.3712.362.252.252.252020-10-19 15:03:52
เขตฯ 1071111.414.2315.4915.4915.492020-10-19 15:03:52
เขตฯ 1180115.002.5016.2513.7513.752020-10-19 15:03:52
เขตฯ 127861.287.696.417.697.692020-10-19 15:03:52
เขตฯ 13-02020-10-19 15:03:52
 89474    8.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลผ่าน (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= RDU ขั้นที่ 2 20%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:52
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:52
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log