ตัวชี้วัดที่ 083.2: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 011,2383957026732020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0263126143102020-02-24 10:47:11
เขตฯ 036342212442932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 048737214033502020-02-24 10:47:11
เขตฯ 059774113463342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 068532363572152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 078863991751302020-02-24 10:47:11
เขตฯ 089748996656462020-02-24 10:47:11
เขตฯ 091,0464184575762020-02-24 10:47:11
เขตฯ 109342044752172020-02-24 10:47:11
เขตฯ 117342933132822020-02-24 10:47:11
เขตฯ 127431492082432020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-----
 10,5234,6074,3883,969     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (รหัสมาตรฐานและเวชระเบียน) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

C = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (รหัสมาตรฐานอย่างเดียว) ()

D = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (เวชระเบียนอย่างเดียว) ()

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 80 %
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log