ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

48.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 >= 80.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 48.98

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:24)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 011,649,379781,66147.3945.8947.2647.392020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02943,587412,24243.6941.2343.6243.692020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03810,588392,49848.4245.3948.3448.422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 041,352,462698,42351.6448.5451.5251.642020-02-24 10:54:21
เขตฯ 051,512,883750,99949.6447.3749.5549.642020-02-24 10:54:21
เขตฯ 061,857,085936,17750.4150.2053.9054.052021-01-15 16:28:49
เขตฯ 071,574,148825,60952.4550.7952.4352.452020-02-24 10:54:21
เขตฯ 081,748,664880,96750.3848.7650.3250.382020-02-24 10:54:21
เขตฯ 091,642,056862,71052.5450.9552.4752.542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 101,303,738629,35748.2746.4848.2348.272020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111,099,597492,57444.8042.3444.7044.802020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121,351,479588,32143.5342.2343.4143.532020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 16,845,6668,251,53848.98     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปีขึ้นไป- 59 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log