ตัวชี้วัดที่ 001: ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน เขตฯ 10

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ--2020-02-24 10:54:21
อุบลราชธานี--2020-02-24 10:54:21
ยโสธร--2020-02-24 10:54:21
อำนาจเจริญ--2020-02-24 10:54:21
มุกดาหาร--2020-02-24 10:54:21
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (แห่ง)

B = จำนวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60.00
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ขอนแก่น

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: มหาสารคาม

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: ร้อยเอ็ด

by ธนพล

log