สสจ.สระแก้ว

Displayname-
Note

1.ชี้แจงพื้นที่ดำเนินงานและเป้าหมาย

2.อบรมพนักงานจุลทัศนกร (11 ม.ค.60)

3.อบรมครู e-Book (12-13 ม.ค.60)

4.ร้อยละ 50 ของตำบลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับแล้ว (อยู่ระหว่างการตรวจอีก 2 ตำบล)

5. คัดกรอง CCA ด้วย U/S 3,086 คน

Last Update2020-02-24 10:47:11
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4