ตัวชี้วัดที่ 026.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

32.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 32.13

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สมุทรปราการ45,19312,94428.6428.642020-02-24 10:47:11
ชลบุรี56,01318,53333.0933.092020-02-24 10:47:11
ระยอง29,4729,13230.9930.992020-02-24 10:47:11
จันทบุรี23,7847,84132.9732.972020-02-24 10:47:11
ตราด9,2512,86330.9530.952020-02-24 10:47:11
ฉะเชิงเทรา35,84014,55140.6040.602020-02-24 10:47:11
ปราจีนบุรี24,6006,18325.1325.132020-02-24 10:47:11
สระแก้ว22,5027,20532.0232.022020-02-24 10:47:11
 246,65579,252    32.13      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาล อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log