ตัวชี้วัดที่ 026.1: ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

27.01

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00 >= 40.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 27.01

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
นนทบุรี42,33411,07326.1626.162020-02-24 10:47:11
ปทุมธานี34,85410,86631.1831.182020-02-24 10:47:11
พระนครศรีอยุธยา44,89111,55825.7525.752020-02-24 10:47:11
อ่างทอง19,5895,63728.7828.782020-02-24 10:47:11
ลพบุรี38,81110,10626.0426.042020-02-24 10:47:11
สิงห์บุรี15,2135,81738.2438.242020-02-24 10:47:11
สระบุรี35,6066,95419.5319.532020-02-24 10:47:11
นครนายก14,2924,33130.3030.302020-02-24 10:47:11
 245,59066,342    27.01      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาล อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log