ตัวชี้วัดที่ 096: ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้ เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - -
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดFilesLast update
เชียงใหม่-------
ลำพูน-------
ลำปาง-------
แพร่-------
น่าน-------
พะเยา-------
เชียงราย-------
แม่ฮ่องสอน-------
 000000   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = คะแนนกลุ่ม 1 (คะแนน)

B = คะแนนกลุ่ม 2 (คะแนน)

C = คะแนนกลุ่ม 3 (คะแนน)

D = คะแนนกลุ่ม 4 (คะแนน)

E = สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่บังคับใช้กฎหมายได้ครบองค์ประกอบ (แห่ง)

F = สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย =
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log